Apply Capnor Poland wykorzystuje technologie Citrix do pracy przy zaawansowanych projektach 3D

Apply Capnor oferuje usługi z zakresu skanowania laserowego oraz usługi geodezyjne dla podmiotów z sektora naftowo-gazowego, chemicznego, energetycznego, branży budowlanej, architektonicznej oraz konserwacji zabytków. Jest jedną z wiodących i najbardziej doświadczonych firm na tym rynku. W Polsce Apply Capnor rozpoczęła działalność w 2005 r. jako spółka zależna Apply Capnor AS (Norwegia). Obecnie w krakowskim biurze pracuje ok. 70 osób, w tym głównie wysokiej klasy grafików i inżynierów tworzących specjalistyczne projekty graficzne z wykorzystaniem takich programów, jak AutoCAD, Microstation, PDMS czy PDS. Kadra zarządzająca Apply Capnor liczy w sumie 45 osób i jest rozlokowana w Norwegii i Stanach Zjednoczonych.

Czas zmian i nowych wyzwań

Na początku 2013 r. polski oddział Apply Capnor przechodził wewnętrzną reorganizację. Jednym z jej głównych celów było dostosowanie bieżącej infrastruktury informatycznej firmy do obsługi prowadzonych projektów, a także przygotowanie jej i odpowiednie dopasowanie do planów organizacji na przyszłość.

Szukaliśmy takich rozwiązań, które pozwoliłyby nam na bieżącą pracę na bardzo dużych plikach graficznych, wymagających dużej mocy obliczeniowej – mówi Tomasz Pyko, IT Manager w Apply Capnor Poland. – Zależało nam także na możliwości ich łatwego przesyłania i współdzielenia z innymi współpracownikami. Analiza porównawcza dostępnych na rynku rozwiązań wykazała, że wszystkie nasze potrzeby spełniają rozwiązania Citrix.

Modernizując swoją infrastrukturę, informatycy Apply Capnor zdecydowali się wykorzystać kilka oferowanych przez Citrix rozwiązań. W trzecim kwartale 2013 r. firma kupiła 100 licencji rozwiązania Citrix XenDesktop 7.5 w wersji Enterprise (zawierającej w sobie rozwiązanie do wirtualizacji aplikacji XenApp 6.5), 10 licencji XenDesktop w wersji Platinum, 10 licencji XenMobile, 35 licencji rozwiązania do współdzielenia plików Citrix ShareFile oraz dwa wirtualne urządzenia Citrix NetScaler Gateway VPX. Wdrożenie oprogramowania Citrix zostało przeprowadzone samodzielnie przez specjalistów z Apply Capnor – bezpośrednio w środowisku produkcyjnym i bez wstępnych testów.

Uniwersalność w cenie

Wszechstronność rozwiązań Citrix była jednym z kluczowych, choć nie jedynym z kryteriów, dla którego Apply Capnor zdecydowało się na ich wdrożenie. Szczególną wartość stanowiła technologia FlexCast, która jest podstawą rozwiązania XenDesktop – oferuje ona kilka scenariuszy dostarczania różnych wzorców wirtualnych pulpitów, dostosowanych do indywidualnych potrzeb określonych grup

pracowników. Z kolei wirtualizacja aplikacji Citrix okazała się dla Apply Capnor technologią dojrzalszą niż rozwiązania konkurencyjne, a obydwie zastosowane platformy wirtualizacyjne dysponowały większym portfolio technologii wspierających. Ponadto, Citrix ShareFile było dla Apply Capnor rozwiązaniem, które nie miało innego, tak rozbudowanego funkcjonalnie odpowiednika na rynku.

Do bieżącej pracy przy projektach pracownicy polskiego oddziału Apply Capnor wykorzystują rozwiązania wirtualizacyjne Citrix oraz pakiety ShareFile i NetScaler Gateway. Firma korzysta z około 600 aktywnych klienckich kont ShareFile, w ramach których są przechowywane i udostępniane dane (zaawansowane graficznie pliki itp.) o łącznym rozmiarze ok. dwóch terabajtów. Wirtualizacji zostało poddanych około 15 różnego rodzaju profesjonalnych aplikacji graficznych, takich jak CAD, Microstation, PDMS itd. oraz system ERP. Pod względem wirtualizowanych i stosowanych aplikacji samo środowisko jest bardzo zróżnicowane. Inżynierowie Apply Capnor przy pracach nad poszczególnymi projektami wykorzystują różne zestawy aplikacji, a także ich odmienne wersje. To sprawia, że docelowo za pomocą technologii FlexCast graficy pracują na około 50 wersjach wirtualnych aplikacji graficznych.

Wirtualna grafika na co dzień

Rozwiązania Citrix zapewniają Apply Capnor wiele korzyści. Największą jest uproszczenie zarządzania środowiskiem IT i samymi aplikacjami. Wirtualizacja pozwala na ich centralne przechowywanie i aktualizowanie. To właśnie w centrum danych wprowadzane są wszelkie poprawki i instalowane nowe wersje aplikacji, bez konieczności powtarzania tych czynności na każdym komputerze z osobna. Zastosowanie takiego podejścia zwiększyło bezpieczeństwo wykorzystywanych zasobów IT, a także doprowadziło do znacznych oszczędności czasu administratorów.

Wszystkie aplikacje zainstalowane są na dwóch wirtualnych serwerach aplikacyjnych. W sytuacji, gdy jeden z nich ulegnie awarii, pracownicy Apply Capnor mogą bez przeszkód pracować z aplikacjami hostowanymi na drugim serwerze. Tego rodzaju architektura IT charakteryzuje się wysokim stopniem ciągłości działania i efektywnością, bez uszczerbku ani zbędnych różnic w standardzie pracy dla pracowników firmy.

Apply2B, czyli spojrzenie w przyszłość

Inwestycje firmy Apply Capnor w infrastrukturę IT były związane nie tylko z bieżącymi działaniami, ale także z jej planami na przyszłość. W ramach oddzielnego modelu biznesowego firma postanowiła świadczyć outsourcing usług IT dla zewnętrznych klientów. W tym celu stworzono osobną markę Apply2B, działającą w ramach całej grupy Apply Capnor. Na jej potrzeby pracownicy Apply Capnor Poland zbudowali zupełnie nową, wysoko skalowalną, zapewniającą również funkcję disaster recovery oraz podzieloną na klastry infrastrukturę IT, która jest w pełni odseparowana od już istniejącej infrastruktury IT Apply Capnor Poland. Nowy projekt zakłada wykorzystanie kupionych wcześniej licencji rozwiązań XenDesktop Platinum, a także Citrix XenMobile.

W pierwszej kolejności usługi IT będą skierowane do zagranicznych podmiotów z sektora naftowo-gazowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku norweskiego. Dla nich Apply2B chce dostarczać za pomocą wirtualizacji i technologii FlexCast pakiety zwirtualizowanych aplikacji, wymagane do codziennej pracy, w tym także profesjonalne aplikacje graficzne. Jak podkreślają osoby odpowiedzialne za nową markę, jest to doskonały przykład pracy zdalnej, gdyż z założenia wszelkie aplikacje i zasoby będą hostowane w centrum danych w Krakowie, a wykorzystywane przez klientów z zagranicy.

Nacisk na wybór rynku norweskiego wynika przede wszystkim z jego dogłębnej znajomości przez specjalistów z Apply Capnor. W ramach nowej marki firma chce bazować na dobrych relacjach ze swoimi klientami, którzy ją znają i uważają za sprawdzonego partnera biznesowego, posiadającego odpowiednie kompetencje, by świadczyć tego rodzaju usługi oraz udzielać odpowiedniego wsparcia. Do końca tego roku, w ramach podpisania nowych kontraktów, 220 nowych użytkowników ma korzystać z usług IT tego typu. Płatność za nie ma być regulowana na zasadzie miesięcznego abonamentu.

Apply2B nie zapomina również o pracownikach mobilnych. Dla klientów, których pracownicy planują korzystać z urządzeń mobilnych, firma zakupiła rozwiązanie Citrix XenMobile MDM. Dzięki niemu ma zamiar świadczyć usługi udostępniania zasobów IT (np. pakiety zawierające umieszczoną w specjalnym „kontenerze” bezpieczną pocztę elektroniczną i inne aplikacje biznesowe) w ramach oddzielnie zaprojektowanych polityk bezpieczeństwa. Tego rodzaju usługi będą charakteryzowały się wyższym poziomem ochrony danych oraz samych urządzeń.

Firma bez pecetów

Obecnie Apply Capnor wykorzystuje blisko 90 proc. rozwiązań znajdujących się w portfolio Citrix. Firma planuje też zakup pełnej wersji Citrix NetScaler (obecnie korzysta z wirtualnego rozwiązania Citrix NetScaler Gateway VPX do zabezpieczania i optymalizacji ruchu w sieci). Citrix NetScaler ma być przede wszystkim wykorzystywany do świadczenia usług outsourcingowych w ramach projektu Apply2B. Specjalistom Apply Capnor zależy głównie na takich funkcjach platformy NetScaler, jak przywracanie systemu do pracy po katastrofie (disaster recovery), zapewnianie wysokiej dostępności aplikacji i ciągłości ich pracy (high availability), a także równoważenie obciążenia w ramach sieci (global load balancing).

Przedstawiciele Apply Capnor Poland zakładają również, że do końca 2014 r. przestaną kupować nowe komputery PC. Firma dąży do tego, aby już w 2015 r. w pełni przejść na model dostarczania wirtualnych aplikacji i pulpitów za pomocą rozwiązania Citrix XenDesktop i technologii FlexCast, wykorzystując do tego celu już posiadany sprzęt IT, a także rozwiązania terminalowe (thin client). Planuje również zakup kolejnych licencji oprogramowania Citrix ShareFile oraz Citrix XenDesktop. Zakłada, że do końca 2015 r. może zwiększyć ich liczbę do 1000 sztuk. Mają one przede wszystkim posłużyć jako podstawa usług IT oferowanych zewnętrznym klientom w ramach działań biznesowych marki Apply2B.

Produkty firmy Citrix okazały się bardziej wszechstronne od konkurencyjnych rozwiązań. Ze względu na różnorodność wykonywanych przez nas zadań stanowiło to wartość nie do przecenienia.
- Tomasz Pyko

IT Manager

Apply Capnor Poland

Kluczowe korzyści

  • Stworzenie możliwości pracy na plikach graficznych wymagających dużej mocy obliczeniowej.
  • Ułatwienie przesyłania i współdzielenia plików z innymi użytkownikami.
  • Uproszczenie zarządzania środowiskiem IT i aplikacjami.
  • Znaczne oszczędności przestrzeni w macierzach dyskowych.
  • Zapewnienie wysokiej dostępności aplikacji.
  • Ułatwienie rozbudowy wirtualnego środowiska w przyszłości i wyposażenia pracowników w stacje terminalowe.