LMG Marin AS

LMG Marin har hovedkontor i Bergen og avdelinger i Polen og Frankrike. Selskapet har til nå designet over 1000 sivile og militære fartøy for kunder over hele verden. 30 ansatte og innleide ressurser bruker kraftige Dell-arbeidsstasjoner og måtte tidligere være på selskapets kontorer for å løse sine oppgaver.  It-avdelingen har to ansatte der den ene drifter det Citrix-baserte tjenestemiljøet.

Tilgang når som helst og hvor som helst

”Våre it-løsninger krever mye datakraft. Våre ingeniører sitter mye ute hos kunder og er ofte på reise. Vi trengte å sikre de ansatte god tilgang når som helst og hvor som helst. Vi ønsket løsninger som lå i forkant av brukernes behov,” sier Jocelyn Strømsnes, It-teknisk leder i LMG Marin.

I prosjekter som involverer design og bygging for petroleumssektoren renner millionene per uke fort. Hastighet til markedet er avgjørende. LMG Marin utreder derfor kontinuerlig nye strategier og verktøy som kan øke effektiviteten og produktiviteten. Med konsulentbistand ble det utredet at tjenestene kunne leveres på nye og bedre måter for å øke produktiviteten samt legge til rette for større fleksibilitet.

”Innledende fokus på sentralisering av data, nye løsninger for enklere brukerflater og sikker utveksling av filer, ble fort utvidet til å finne bedre måter å levere selv de tyngste programmene,” sier Strømsnes.

Utfordring: Virtualisere ”det umulige”

LMG Marin og Citrix-forhandler Firstpoint satte seg ambisiøse mål. Prosesser som tidligere tok timer skulle løses på minutter. Frigjort tid til administrasjon skulle kunne vies til strategi og videreutvikling. For å lykkes måtte man pløye ny mark. Å levere tunge og båndbreddekrevende programmer som en tjeneste var en utfordring de fleste forkastet før den ble utredet. Det ble sett på som dyrt, lite rasjonelt og vanskelig å levere stabiliteten, kraften og tilgjengeligheten over linjenett, særlig utenfor lokalnettet. Samtidig var kravet ufravikelig: Levere arbeidsverktøy uansett tid og sted.

”Det er en stor fordel om vi kan starte arbeidet med prosjekter med en gang vi har medarbeidere på plass. Selv om vi ser at vi vil trenge dedikert maskinvare for å sluttføre kompliserte prosjekter med mange tegninger, kan våre ingeniører starte med deltegninger på den pc-en de har for hånden. Nå er vi i gang på dagen, ikke etter flere uker.” Kravspesifikasjonen ble derfor utvidet til å kunne få opp en nettsky for levering av it-verktøy til ingeniører utenfor lokalnett. Knekking av den tyngste virtualiseringsnøtta var en naturlig del.

Løsning: Virtualiserte AutoCad

Tett samarbeid og teknisk nybrottsarbeid har gitt LMG Marin en nettskymodell . Her bruker de Citrix XenApp for å levere virtualiserte tjenester i lokalnettet, og XenDesktop for å levere virtuelle arbeidsflater og 3D-grafikk utenfor.

”Vi virtualiserer både programmer og arbeidsflater. Tjenestene leveres i den formen som er best egnet ansatt, tid, sted og linjenett. De tyngste programmene leveres med XenDesktop på grunn av grafikkytelsen.” Sentralt er nyheten at krevende programmer som AutoCad kan leveres som virtualiserte tjenester. Kvaliteten er så god at de ansatte ikke merker forskjell på om de er i LAN eller WAN. Citrix NetScaler spiller en nøkkelrolle for å øke hastigheten og sikre stabiliteten.

Utveksling av alle typer filer, det være seg tekniske tegninger, prosjekter eller andre dokumenter, ordnes gjennom Citrix ShareFile. Teknologien gir sikker tilgang og deling av filer uansett sted, tid og enhet, med sikkerhet og kontroll tilpasset virksomheters behov. Citrix ShareFile møter it-avdelingens behov for lagringskontroll med brukernes ønske om fleksibilitet og produktivitet. Dermed følger dataene brukerne, og it-avdelingen har full kontroll og oversikt.

”Mine kolleger gir gode tilbakemeldinger. Tid er frigjort, brukerne er selvbetjente og kvaliteten øker. Dette er det beste it-prosjektet vi har gjennomført. Jeg gleder meg til alle programmer er virtualisert.”

Resultat: Enklere, bedre, sikrere

”Vi har mange tunge applikasjoner som kjører med samme type virtuelle levering. Etter hvert vil alle applikasjoner leveres via nettskyen,” sier Strømsnes og legger til at de har hatt flere tilfeller der AutoCad har vært levert over mobilnettet med god ytelse. Dette er det beste vi har gjort på it. Med hjelp av Citrix har vi fått løsninger som gir forretningsgevinster.”

De har i tillegg valgt Citrix GoToMeeting. Det har gitt alle ansatte et svært nyttig og kraftig samhandlingsverktøy. Med dette løses oppgaver på tvers av grenser gjennom sanntidskommunikasjon og elektroniske møter.

”Driften er enklere og jeg sparer mye tid på mindre skreddersøm, raskere utrullinger og problemfri feilsøking. Prosesser som tidligere tok timer, løses på minutter og jeg kan bruke tid til å drive med mer it-strategiske oppgaver. Virtualiserte programmer feiler mindre, og jeg bruker 30 prosent mindre tid på brukerstøtte,” sier Strømsnes. Feilsøking foregår med Citrix GoToAssist. ”Jeg kan gå inn på ansattes arbeidsflate uavhengig om de er i Brasil eller Bergen og løse problemet der og da, som regel på 15 minutter,” sier hun.

En annen positiv konsekvens er at de ansatte er mer selvhjulpne. De kan betjene seg selv, og dataene følger dem uansett tid, sted og enhet. Alle filer ligger der brukerne ønsker, og utveksling foregår sikkert og effektivt. ”Investeringen er spart inn på under ett år. Dette bare på de smarte administrasjonsrutinene. I tillegg kommer gevinstene der våre ansatte får det mer fleksibelt samt muligheten til å bli mer effektive,” sier Strømsnes.

About Citrix

Citrix (NASDAQ:CTXS) is the cloud company that enables mobile work styles—empowering people to work and collaborate from anywhere, securely accessing apps and data on any of the latest devices, as easily as they would in their own office.  Citrix solutions help IT and service providers build clouds, leveraging virtualisation and networking technologies to deliver high-performance, elastic and cost-effective cloud services.  With market-leading cloud solutions for mobility, desktop virtualisation, networking, cloud platforms, collaboration and data sharing, Citrix helps organisations of all sizes achieve the speed and agility necessary to succeed in a mobile and dynamic world.  Citrix products are in use at more than 260,000 organisations and by over 100 million users globally.  Annual revenue in 2012 was $2.59 billion. Learn more at www.citrix.com.

©2013 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. Citrix®, Citrix XenApp®, Citrix XenMobile®, Citrix NetScaler®, Citrix NetScaler Gateway™ and Citrix Receiver™ are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered in the United States Patent and Trademark Office and in other countries. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners.

Bransje

  • Skipsdesign

Fordeler

  • Enklere administrasjon
  • Nyskapende løsning som er tilbakebetalt på under ett år 
  • It-frihet og fleksibilitet for de ansatte

Citrix Produkter