Apr

272017

Citrix ogłasza wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2017 roku

Kwartalne przychody na poziomie 663 milionów USD Przychody odroczone na poziomie 1,7 mld USD. co stanowi 11 procent wzrostu rok do roku Wykupiono ok 7 mln akcji w pierwszym kwartale br

FORT LAUDERDALE, Floryda – 27 kwietnia 2017 - Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS) ogłosił wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2017 roku.

Wyniki finansowe

W pierwszym kwartale 2017 roku Citrix zanotował przychód w wysokości 663 milionów USD, co stanowi 1 procent wzrostu w porównaniu do 659 milionów USD, uzyskanych w analogicznym okresie ub. roku.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami finalizacja wydzielenia oraz połączenia biznesu GoTo z LogMeIn została zakończona 31 stycznia 2017 roku. Tym samym wyniki spółki GoTo z działalności operacyjnej, aktywa i zobowiązania oraz przepływy pieniężne są ujmowane jako działalność zaniechana dla prezentowanego okresu.

Wyniki liczone zgodnie z metodologią GAAP

Zysk netto za pierwszy kwartał 2017 roku wyniósł 70 mln USD lub 0,44 USD na rozwodnioną akcję w porównaniu do 73 mln USD lub 0,47 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie 2016 roku. Wyniki GAAP za pierwszy kwartał 2017 roku i 2016 obejmują koszty restrukturyzacyjne w wysokości 8 mln USD i 46 mln USD kosztów związanych z wypłatą odpraw i zamykaniem oddziałów w ramach programu restrukturyzacji. Ponadto zysk netto za pierwszy kwartał 2017 obejmuje 46 mln USD opłat związanych ze zmianą oczekiwań firmy odnośnie uzyskania określonych ulg podatkowych na badania i rozwój w wyniku oddzielenia działalności biznesowej GoTo, częściowo zrekompensowanych przez ulgę podatkową w wysokości ok. 18 mln USD od przyjęcia Aktualizacji Standardów Rachunkowości 2016-09 w pierwszym kwartale 2017.

Wyniki liczone bez uwzględnienia zasad GAAP

Zysk netto za pierwszy kwartał 2017 roku liczony bez uwzględnienia zasad GAAP wyniósł 152 mln USD lub 0,97 USD na rozwodnioną akcję w porównaniu do 155 mln USD lub 1,00 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie 2016 roku. Zysk netto za pierwszy kwartał lat 2017 i 2016 liczony bez uwzględnienia zasad GAAP nie obejmuje kosztów wynagrodzeń w akcjach, amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych, amortyzacji dyskonta wierzytelności, opłat restrukturyzacyjnych ani konsekwencji podatkowych tych pozycji. Zysk netto za pierwszy kwartał 2017 roku liczony bez uwzględnienia zasad GAAP nie obejmuje również opłat związanych ze zmianą oczekiwań firmy odnośnie uzyskania określonych ulg podatkowych na badania i rozwój w wyniku oddzielenia działalności biznesowej GoTo.

Podsumowanie wyników finansowych za pierwszy kwartał 2017

W porównaniu do wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku:

 • Przychody ze sprzedaży produktów i licencji oprogramowania spadły o 5 procent;
 • Przychody z usług SaaS wzrosły o 24 procent;
 • Przychody z aktualizacji licencji i utrzymania oprogramowania wzrosły o 2 procent;
 • Przychody z profesjonalnych usług, w skład których wchodzi konsulting, szkolenia produktowe oraz certyfikacje spadły o 9 procent;
 • Przychody netto w regionie Pacyfiku wzrosły o 10 procent, w Ameryce o 1 procent, w regionie EMEA spadły o 2 procent;
 • Przychody odroczone wynosiły 1,7 mld USD na dzień 31 marca 2017 roku w porównaniu z 1,5 mld USD na dzień 31 marca 2016 roku, co oznacza wzrost o 11 procent;
 • Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 292 mln USD za pierwszy kwartał 2017 roku, w porównaniu z 307 mln USD za pierwszy kwartał 2016 roku.
 • Marża brutto liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 85 procent. Marża brutto liczona bez uwzględnienia zasad GAAP wyniosła 87 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji nabytych produktów oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz kosztów wynagrodzeń w akcjach;
 • Marża operacyjna liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 19 procent. Marża brutto liczona bez uwzględnienia zasad GAAP wyniosła 28 procent, z wyłączeniem kosztów wynagrodzeń w akcjach, skutków amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych, kosztów wydzielenia działalności GoTo, fuzji z LogMeIn a także wydatków związanych z programami restrukturyzacji.
 • Firma odkupiła 7.1 mln akcji po średniej cenie 78,55 USD

Perspektywy finansowe na drugi kwartał 2017

Kierownictwo Citrix oczekuje następujących wyników na poziomie skonsolidowanym za drugi kwartał roku obrachunkowego 2017, który zakończy się 30 czerwca 2017 roku:

 • Przychód netto ma wynieść od 685 do 695 mln USD.
 • Zysk netto na rozwodnioną akcję liczony zgodnie z metodologią GAAP ma wynieść od 0,70 do 0,74 USD. Zysk netto na rozwodnioną akcję liczony bez uwzględnienia zasad GAAP ma wynieść od 0,97 do 1,00 USD z wyłączeniem: 0,18 USD związanych z kosztami wynagrodzeń w akcjach, 0,10 USD związanych z amortyzacją nabytych wartości niematerialnych i prawnych, 0,06 USD związanych z amortyzacją dyskonta wierzytelności, 0,03 USD związanych z wydatkami restrukturyzacyjnymi oraz 0,07 – 0,14 USD związanych z konsekwencjami podatkowymi tych pozycji.

Perspektywy finansowe na 2017 rok

Kierownictwo firmy Citrix oczekuje następujących wyników na poziomie skonsolidowanym za rok obrachunkowy 2017, który zakończy się 31 grudnia 2017 roku:

 • Przychód netto ma wynieść od 2,81 do $2,84 mld USD.
 • Zysk netto na rozwodnioną akcję liczony zgodnie z metodologią GAAP ma wynieść od 3,02 do 3,21 USD. Zysk netto na rozwodnioną akcję liczony bez uwzględnienia zasad GAAP ma wynieść od 4,60 do 4,65 USD z wyłączeniem: 0,42 USD związanych z amortyzacją nabytych wartości niematerialnych i prawnych, 0,76 USD związanych z kosztami wynagrodzeń w akcjach, 0,22 USD związanych z amortyzacją dyskonta wierzytelności, 0,12 USD związanych z wydatkami restrukturyzacyjnymi oraz 0,19 – 0,43 USD związanych z konsekwencjami podatkowymi tych pozycji. Zysk netto na rozwodnioną akcję liczony niezgodnie z metodologią GAAP zakłada również wyłączenie 0,30 USD związanych z niektórymi kosztami podatkowymi, które zostaną poniesione w związku z wydzieleniem działalności GoTo.

Powyższe stwierdzenia są oparte na aktualnych celach. Dotyczą one prognozowanych wyników, a rzeczywiste dane mogą się różnić. Pełna informacja prasowa w j. angielskim na temat wyników finansowych jest dostępna pod adresem: https://www.citrix.com/news/announcements/apr-2017/citrix-reports-first-quarter-financial-results.html

O firmie Citrix
Citrix (NASDAQ:CTXS) dąży do bezpiecznego, wzajemnego połączenia ludzi, rzeczy i organizacji, w których pracują. Tworzone przez spółkę technologie powodują, że aplikacje i dane są bezpieczne i łatwo dostępne, pozwalając ludziom na pracę z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Citrix w swojej ofercie posiada pełne portfolio rozwiązań z zakresu Workspace-as-a-Service (miejsca pracy jako usługi), dostarczania aplikacji, wirtualizacji, mobilności, współdzielenia plików oraz rozwiązań sieciowych, które pozwalają działom IT zabezpieczyć kluczowe systemy tak, aby były one dostępne dla użytkowników zarówno z chmury, jak i w środowisku on-premise, z dowolnego urządzenia oraz wykorzystywanego połączenia sieciowego. W 2016 roku przychody firmy wyniosły 3,42 miliarda USD a rozwiązania Citrix są wykorzystywane w ponad 400 000 organizacjach i przez 100 milionów użytkowników na całym świecie. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.citrix.com.pl.

###

© 2017 Citrix Systems, Inc.  All rights reserved.  Citrix, Receiver, XenApp and XenDesktop are trademarks of Citrix Systems, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered in the U.S. Patent and Trademark Office and in other countries. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners.