Orlando, Floryda – 31 maja 2017 r. – Podczas trwającej w ub. tygodniu konferencji Citrix Synergy w Orlando Citrix wprowadził kilka nowości związanych z usprawnieniem sieci. Pierwszym jest rozwiązanie NetScaler MAS. NetScaler MAS to oprogramowanie, które oferuje funkcje zarządzania siecią, analityki i koordynacji. Z poziomu jednej platformy administratorzy mogą przeglądać usługi sieciowe, automatyzować je i zarządzać nimi w skalowalnych poziomo aplikacjach.

NetScaler MAS zapewnia:

 • Scentralizowane zarządzanie w celu zwiększenia wydajności operacyjnej. NetScaler MAS automatyzuje zadania administracyjne, takie jak przydzielanie zasobów, zarządzanie konfiguracją i zarządzanie certyfikatami, aby oszczędzić czas i wyeliminować ludzkie błędy. NetScaler MAS integruje się też łatwo z rozwiązaniami do koordynowania procesów w chmurze i z oprogramowaniem SDN.
 • Widoczność i analityka. NetScaler MAS wykorzystuje dane czasu rzeczywistego, które są dostępne w/na temat sieci, pozwalając prewencyjnie identyfikować i rozwiązywać problemy, a także wykrywać i eliminować zagrożenia.
 • Zarządzanie cyklem życia zorientowane na aplikacje. NetScaler MAS ukazuje całą infrastrukturę z perspektywy aplikacji.

Ponadto w wersji 12.0 MAS wprowadzono analitykę czasu rzeczywistego z możliwością uczenia się i wykrywaniem anomalii. Pomaga to administratorom prewencyjnie identyfikować i szybko rozwiązywać problemy z wydajnością i bezpieczeństwem w całej infrastrukturze aplikacyjnej. NetScaler MAS umożliwia też mapowanie aplikacji na infrastrukturę. Zespoły IT mogą stworzyć odwzorowanie między aplikacjami a bazową siecią i wykorzystać je do zorientowanego na aplikacje zarządzania, rozwiązywania problemów i zabezpieczania systemu. W szczególności mogą zebrać szczegółowe sieciowe i infrastrukturalne dane aplikacji w deklaratywnych szablonach nazywanych „książkami stylów” (Stylebooks). Zespoły IT mogą stworzyć Stylebook do konfigurowania konkretnego aspektu rozwiązania NetScaler albo wykorzystać Stylebooki do wdrożeń aplikacji korporacyjnych, takich jak Microsoft Exchange lub Lync. Stworzenie takiego mapowania aplikacji zapewnia dostęp do bogatego zbioru narzędzi do zarządzania środowiskiem aplikacji.

Oceny kondycji aplikacji wprowadzone w wersji 12.0 podsumowują działanie aplikacji. Opierają się na badaniu satysfakcji użytkowników według branżowego standardu APDEX, a także na innych miarach wydajności oraz na analizie zagrożeń. Nowością w wersji 12.0 jest również konsola aplikacyjna, która łączy ocenę kondycji aplikacji i wgląd w zagrożenia, aby zapewnić zaawansowany sposób zarządzania wszystkim aspektami działania aplikacji.

Rozwiązanie zapewnia też niezwykle szczegółową, opartą na rolach kontrolę dostępu, co pozwala bezpiecznie przyznawać dostęp oraz uprawnienia do zarządzania aplikacjami różnym grupom użytkowników. IT może użyć Stylebooków do zorientowanej na aplikacje integracji z rozwiązaniami koordynacyjnymi i innymi systemami zewnętrznymi. Ponadto oprócz zarządzania rodziną produktów NetScaler, MAS 12.0 może teraz zarządzać rozwiązaniem HA Proxy.

Podczas Citrix Synergy, firma zapowiedział również nową wersję rozwiązania NetScaler. W nowo wydanej wersji ADC NetScaler 12.0 można znaleźć między innymi następujące ulepszenia:

 • Głębszą integrację z chmurą Azure
 • Uproszczone wdrażanie i konfigurowanie w AWS dzięki konfiguracji jednym kliknięciem oraz szybkiemu przydzielaniu zasobów poprzez integrację z Autoscale
 • Ulepszoną obsługę internetu rzeczy (IoT). NetScaler można teraz wdrożyć jako kontroler dostarczania zdarzeń, który obsługuje MQTT, podstawowy protokół
 • Głęboką integrację między NetScaler CPX a Kubernetesem umożliwiającą łatwe tworzenie i wdrażanie aplikacji kontenerowych opartych na mikrousługach
 • Ceny zależne od pojemności oraz elastyczne, scentralizowane licencjonowanie. W miarę, jak środowiska klientów przechodzą na wysoce zautomatyzowane, definiowane programowo topologie, coraz ważniejsze staje się dynamiczne zarządzanie licencjami.
 • Możliwość zwiększenia komfortu pracy użytkowników mobilnych poprzez zarządzanie ruchem wideo, nawet zaszyfrowanym
 • Znacznie lepszy od konkurencyjnych rozwiązań stosunek ceny do wydajności w przypadku obsługi ruchu zaszyfrowanego, zarówno w wersji programowej, jak i w nowych urządzeniach fizycznych

Ponadto, aby pomóc klientom skutecznej chronić środowiska Citrix w ramach inicjatywy Citrix Consulting Services poinformował o formalnym wyodrębnieniu działu Security Practice. Citrix Consulting Security Practice oferuje doradztwo i sprawdzone metody zarządzania ryzykiem. Do tej pory usługi konsultingowe Citrix skupiały się na trzech głównych aspektach odzwierciedlających ofertę produktów i rozwiązań firmy: dostarczanie obszarów roboczych, łączność sieciową i mobilność. Security Practice uzupełnia te obszary tematyczne usługami skupionymi na bezpieczeństwie i realizowanym zgodnie ze sprawdzoną metodologią Citrix Consulting. Usługi te będą świadczone przez certyfikowanych konsultantów Citrix, którzy dysponują praktyczną wiedzą zdobytą w różnych branżach, takich jak usługi finansowe, opieka zdrowotna czy sektor publiczny.

W ramach Citrix Consulting Security Practice początkowo oferowane będą następujące usługi:

 • Digital Workspace Security Assessment (ocena bezpieczeństwa cyfrowych obszarów roboczych). Analiza wszystkich warstw środowiska Citrix, identyfikacja luk w zabezpieczeń i doradztwo, jak je wyeliminować. 
 • Network Protection Strategy (strategia ochrony sieci). Ocena, projektowanie i wdrażanie strategii bezpieczeństwa, która chroni aplikacje i zasoby internetowe przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami.
 • Network Access Strategy (strategia dostępu do sieci). Wdrażanie opartej na scenariuszach użycia, kontekstowej konfiguracji dostępu, która zarządza ruchem w oparciu o uprawnienia użytkowników i adresy URL.
 • Network Monitoring and Insight Strategy (strategia monitorowania sieci). Maksymalizacja przejrzystości i świadomości środowiska poprzez kompleksową konfigurację i monitoring zasobów informatycznych Citrix.

1 Building the Digital Workplace: Oxford Economics Research, 2017
2Gartner, Market Trends: Cloud Adoption Trends Favor Public Cloud With a Hybrid Twist, Ed Anderson, Sid Nag, 4 sierpnia 2016 r.

O firmie Citrix

Citrix (NASDAQ:CTXS) dąży do bezpiecznego, wzajemnego połączenia ludzi, rzeczy i organizacji. Pomagamy klientom tworzyć środowisko pracy przyszłości, zapewniając wszechstronną, bezpieczną cyfrową przestrzeń pracy, która łączy w sobie aplikacje, dane i usługi potrzebne do uzyskania przez ludzi odpowiedniej produktywności i upraszczamy zdolność działów IT organizacji do adaptacji i zarządzania złożonym środowiskami chmurowymi. W 2016 roku przychody firmy wyniosły 3,42 miliarda USD a rozwiązania Citrix są wykorzystywane w ponad 400 000 organizacjach, w tym przez 99 procent firm znajdujących się na liście Fortune 100 i przez 98 procent firm z listy Fortune 500.

###

© 2017 Citrix Systems, Inc.  All rights reserved.  Citrix, ShareFile, NetScaler, XenApp and XenDesktop are trademarks of Citrix Systems, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered in the U.S. Patent and Trademark Office and in other countries. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners.