Orlando, Floryda – 24 maja 2017 r. – Organizacje, które w pełni wykorzystują potencjał swoich pracowników, przyczyniają się do sukcesu firmy dziękinowym modelom pracy. Według badania przeprowadzonego przez Oxford Economics Research, kadra kierownicza, która wspiera wirtualną pracę i mobilne strategie biznesowe, notuje wzrost przychodów, niższe wydatki, zwiększoną retencję pracowników i lepszą satysfakcję klientów. Chcąc pomóc firmom w zwiększaniu wydajności i budowaniu większego zaangażowania pracowników, na konferencji Citrix Synergy, Citrix przedstawił kilka nowych rozwiązań związanych z cyfrowym miejscem pracy.

Należy do nich ulepszony interfejs użytkownika w ujednoliconym, zabezpieczonym, cyfrowym obszarze roboczym; nowe mobilne usługi łączności sieciowej definiowanej programowo (SDN), analityki w Citrix Cloud; oraz zaawansowane procesy zarządzania dokumentami. Ponadto Citrix przedstawił nową, inteligentną platformę bezpieczeństwa, która ma uprościć dostęp i kontrolę nad aplikacjami i danymi, wymaganymi do pracy.

„Coraz więcej firm stawia na strategie wykorzystujące chmurę i mobilność. Ma to podnieść produktywność pracowników i zwiększyć satysfakcję z pracy. Z niedawnych badań IDC wynika, że w 2019 r. przedsiębiorstwa wydadzą 2,1 bln dol. na technologie i usługi, które pozwalają wdrożyć strategie cyfrowej transformacji i zarządzać nimi – powiedział Robert Young, dyrektor ds. badań, IT Service Management and Client Virtualization Software, IDC. – Aby pomóc klientom osiągać sukcesy w ramach przyszłego modelu pracy, Citrix dąży do zapewniania użytkownikom jak najwyższych standardów, jednocześnie dając działom IT narzędzia do stymulowania zmian w procesach i politykach”.

Uproszczony interfejs użytkownika dla zwiększenia produktywności

Według Gartnera, organizacje, które obecnie używają usług chmurowych, podają, że przeznaczają 40 proc. budżetu IT na wydatki związane z chmurą (w tym na usługi chmurowe). 78 proc. spośród nich planuje zwiększyć wydatki na chmurę w 2017 r. 2

Ta ofensywa technologii chmurowych frustruje użytkowników, którzy działają w obrębie wielu usług chmurowych, aplikacji i źródeł danych, a także różnych metod i poświadczeń dostępu. Problem dodatkowo wzmaga zjawisko ‘shadow IT’, które dodaje nieusankcjonowane aplikacje i narzędzia, co zwiększa złożoność usług i ryzyko naruszenia bezpieczeństwa przez użytkowników, którzy obchodzą standardy IT.

Aby zwiększyć produktywność, Citrix wprowadza ulepszone, zabezpieczone, cyfrowe obszary robocze, które unifikują zarządzanie dokumentami i aplikacjami mobilnymi, webowymi, SaaS i Windows, jednocześnie konsolidując dostęp, kontrolę i procesy w ramach jednego rozwiązania. Dzięki pojedynczemu logowaniu z wykorzystaniem dowolnej tożsamości pracownicy zyskują prosty, bezpieczny dostęp do danych z poziomu dowolnego urządzenia. W przeciwieństwie do innych rozwiązań, zabezpieczone cyfrowe środowisko pracy Citrix ma charakter kontekstowy, zapewniając pracownikom optymalną równowagę między bezpieczeństwem, produktywnością a wydajnością w zależności od lokalizacji, urządzenia, tożsamości i innych kryteriów analitycznych.

Nowe środowiska pracy obejmują zaawansowaną współpracę nad treścią, zarządzanie prawami do informacji oraz zarządzanie biznesowymi przepływami pracy. Użytkownicy mogą tworzyć, edytować i wspólnie redagować dokumenty Office 365, a także zainicjować własny proces edytowania i zatwierdzania dokumentów – bez opuszczania cyfrowego środowiska pracy i konieczności ponownego uwierzytelniania się podczas przełączania się między aplikacjami SaaS.

Lepsze zabezpieczenia i analityka

Rozszerzający się i zmieniający obszar bezpieczeństwa przedsiębiorstw – oparty na nowych typach urządzeń końcowych, wielu lokalizacjach, źródłach danych, sieciach i środowiskach chmurowych – stwarza zapotrzebowanie na precyzyjne koordynowanie zasad bezpieczeństwa i sposobu ich egzekwowania. Citrix w zakresie bezpieczeństwa, przyjmując podejście, które bazuje na tym, jak ludzie pracują. Rozszerzone środki kontroli stanowią podstawę nowych, definiowanych programowo granic cyfrowego obszaru roboczego i uzupełniają linie obrony w ramach wielowarstwowego podejścia do bezpieczeństwa. Aby dostarczać rozwiązania skupione na bezpieczeństwie, które pomogą klientom lepiej chronić środowiska Citrix, w Citrix Consulting Services formalnie wyodrębniono dział Security Practice.  

Citrix przedstawia też Citrix Analytics, nową, holistyczną ofertę bezpieczeństwa i analizy behawioralnej, która rozszerza możliwości Citrix NetScaler Management and Analytics System (MAS) o nowe możliwości wykrywania i analizowania zachowań oraz prewencyjnego eliminowania zagrożeń. Nowe rozwiązanie zabezpieczające analizuje zbiory danych pochodzące z produktów Citrix – XenApp/XenDesktop, XenMobile, ShareFile, NetScaler – i wykorzystuje algorytmy maszynowego uczenia się oraz technologię wykrywania anomalii w działaniu aplikacji, aby umożliwić działom IT szybkie znajdowanie i rozwiązanie problemów z infrastrukturą aplikacyjną.

Citrix Cloud: dla klientów chcących korzystać z chmury

Citrix Cloud stanowi chmurową platformę do zarządzania wszystkimi technologiami Citrix, integrując je w ramach prostego, spójnego interfejsu administracyjnego. Pozwala to klientom łatwo łączyć aplikacje, dane i narzędzia potrzebne do pracy w chmurze oraz dostarczać je użytkownikom w bezpieczny, spersonalizowany i kontekstowo właściwy sposób. Platformę Citrix Cloud zaprojektowano z myślą o zarządzaniu środowiskami obejmującymi wiele chmur, przez co klienci, którzy używają jej do obsługi wirtualnych aplikacji, desktopów i danych, mogą umieścić swoje obciążenia robocze w dowolnej chmurze publicznej lub hybrydowej albo w dowolnym lokalnym środowisku wirtualnym.

Citrix przyspieszył tempo wprowadzania chmurowych innowacji, oferując nowe usługi, funkcje i możliwości wspierające ten model dostarczania obszarów roboczych. Należą do nich usługi XenApp Essentials i XenDesktop Essentials działające natywnie w Microsoft Azure, ale zarządzane z poziomu Citrix Cloud. Inne usługi Citrix Cloud to XenMobile do zarządzania aplikacjami i urządzeniami oraz NetScaler Gateway Service, które pozwala klientom stworzyć bramę w chmurze, co przyspiesza i upraszcza wdrożenie. Ponadto Citrix Cloud oferuje dla administratorów integrację z Azure Active Directory, funkcje zarządzania Internetem Rzeczy (IoT) oraz inne, nowe usługi w środowisku laboratoryjnym.

1 Building the Digital Workplace: Oxford Economics Research, 2017
2Gartner, Market Trends: Cloud Adoption Trends Favor Public Cloud With a Hybrid Twist, Ed Anderson, Sid Nag, 4 sierpnia 2016 r.

O firmie Citrix

Citrix (NASDAQ:CTXS) dąży do bezpiecznego, wzajemnego połączenia ludzi, rzeczy i organizacji. Pomagamy klientom tworzyć środowisko pracy przyszłości, zapewniając wszechstronną, bezpieczną cyfrową przestrzeń pracy, która łączy w sobie aplikacje, dane i usługi potrzebne do uzyskania przez ludzi odpowiedniej produktywności i upraszczamy zdolność działów IT organizacji do adaptacji i zarządzania złożonym środowiskami chmurowymi. W 2016 roku przychody firmy wyniosły 3,42 miliarda USD a rozwiązania Citrix są wykorzystywane w ponad 400 000 organizacjach, w tym przez 99 procent firm znajdujących się na liście Fortune 100 i przez 98 procent firm z listy Fortune 500.

###

© 2017 Citrix Systems, Inc.  All rights reserved.  Citrix, ShareFile, NetScaler, XenApp and XenDesktop are trademarks of Citrix Systems, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered in the U.S. Patent and Trademark Office and in other countries. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners.